About

มือสมัครเล่น ในการเขียนโปรแกรม ชอบและหลงไหลในสิ่งที่แปลกใหม่ ไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า การประมวลผลด้วยความรวดเร็ว ซึ่งหากค้นคว้าให้ลึกๆ จะพบว่ายังมีสิ่งที่เรายังตามผู้อื่นอีกมากมาย…